Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/inter930/public_html/schrijfwereld.nl/wp-content/themes/rise/inc/configs/theme-options.php on line 423
Echtscheiden? Nuttige informatie en echtscheidingsadvocaten in Utrecht

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/inter930/public_html/schrijfwereld.nl/wp-content/themes/rise/inc/configs/theme-options.php on line 423
Als je gaat echtscheiden, heb je dan een echtscheidingsadvocaat nodig om het rond te krijgen?

Echtscheiden, moet je een echtscheidingsadvocaat inschakelen?

Je zoekt een echtscheidingsadvocaat in Utrecht

Je hebt besloten te scheiden en bent op zoek naar een echtscheidingsadvocaat in Utrecht. Als je zelf in de regio woont is dat wel zo praktisch! Je weet van tevoren niet hoe vaak je contact moet hebben met je advocaat en het is zonde van je geld en tijd, zeker in de regio Utrecht, met al dat verkeer om steeds weer op en neer te rijden.

Het is overigens altijd jammer als een relatie vroegtijdig door een scheiding tot een einde moet komen. Maar nog erger, als er echtscheidingsadvocaten bij aan te pas moeten komen. Waarschijnlijk hebben jullie ook eerst geprobeerd er met elkaar uit te komen, maar is dat helaas niet gelukt. Je bent daarin niet de enige. Het aantal scheidingen is door de jaren heen namelijk flink gegroeid.

Wat daarbij opvallend is, is dat het aantal echtscheidingen in Utrecht beduidend lager ligt dan in de andere grote steden in Nederland.

In Utrecht ligt het aantal echtscheidingen stukken lager dan in de andere grote steden van Nederland.

Bron: RTL nieuws

​Aantal gehuwden per 1.000 inwoners; afwijking landelijk gemiddelde

1 - Amsterdam: 12 per 1.000 gehuwden; 23% meer

2 - Den Haag: 11 per 1.000 gehuwden; 21% meer

3 - Rotterdam: 12 per 1.000 gehuwden: 25% meer

4 - Utrecht: 9 per 1.000 gehuwden; 4% minder​

Aantal echtscheidingen in utrecht

Hieronder zie je de verschillen in het aantal echtscheidingen in de verschillende wijken in Utrecht.

Wijk

2011

2012

2013

2014

West

67

70

65

65

Noordwest

100

120

124

131

Overvecht

126

97

129

144

Noordoost

99

77

80

73

Oost

76

69

55

53

Binnenstad

41

43

41

70

Zuid

77

74

70

77

Zuidwest

85

103

91

122

Leidsche Rijn

100

125

130

131

Vleuten-De Meern

178

194

176

191

Totaal

949

972

961

1.057

Bron: Gemeente Utrecht

Woon je in Utrecht of in de regio en zoek je een advocaat die je wilt inzetten om jouw echtscheiding te regelen? Dan kan onderstaand overzicht van advocatenkantoren je daarbij op weg helpen.

Echtscheidingsadvocaat Utrecht

Hieronder staan enkele advocaten in Utrecht die zich onder andere bezighouden met echtscheidingen​:

​Wat doet een echtscheidingsadvocaat eigenlijk?

Een belangrijke taak van de advocaat is het maken van afspraken over hoe bezittingen worden verdeeld en welke afspraken er rondom de eventuele kinderen moeten worden vastgelegd. Een advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen is veelal een familierecht advocaat. Dat recht heeft betrekking op het personenrecht en het familierecht.

Mediation in geval van scheiden​

Mocht er sprake zijn van een geschil, dan is een bezoek aan een mediator meestal de eerste stap. Echter, dat moet je wel samen beslissen. Scheiden is hoe dan ook een emotioneel proces. Bij mediation worden de opties voor beide partijen naast elkaar gelegd en is het de bedoeling dat je samen beslist welke oplossingen er worden gekozen.

Scheiding of geregistreerd partnerschap beëindigen in Utrecht​

Als de scheiding wordt uitgesproken en je bent ingeschreven in Utrecht, dan gebeurt dat bij de rechtbank in Utrecht. Hiervoor is een verzoekschrift nodig en daar heb je een echtscheidingsadvocaat bij nodig. Hij of zij stuurt je verzoek naar de rechtbank.

Als de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken en de echtscheidingsbeschikking definitief is, stuurt je advocaat, die zich bezig heeft gehouden met je echtscheiding, deze naar de gemeente waar je getrouwd bent. De gemeente verwerkt de beschikking in de Basisregistratie Personen. Vervolgens is de echtscheiding volledig geregeld.

Aantal scheidingen schommelt​

Het aantal scheidingen is sinds 2012 jaarlijks aan het stijgen. In 2014 waren het er 35 duizend, dat was 5% hoger dan het jaar ervoor. Maar in 2015 was er een daling in het aantal scheidingen. 34.232 om precies te zijn. Het aantal huwelijken was in 2013 en 2014 gelijk. En dat ondanks dat er een dalende trend is in het sluiten van huwelijken. Sinds 2000 is het geregistreerd partnerschap aan het stijgen. In 2014 werd voor het eerst de tienduizend aangetikt.​

Aantal echtscheidingen en flitsscheidingen in Nederland.

​Hoe lang duurt een huwelijk gemiddeld?

Als we kijken naar de gemiddelde huwelijksduur bij echtscheidingen, dan lag dat in 2015 op 14,8 jaar, vergelijkbaar met 2014. In 2013 en 2012 lagt het aantal jaren wat lager: rond de 14,5 jaar. Gaan we terug tot 2004, toen lag de gemiddelde duur van een huwelijk bij echtscheiding op 13,6 jaar.

Kinderen meestal bij de moeder na de scheiding​

Wat gebeurt er met de kinderen na een scheiding? Zoals je zou verwachten, gaan de kinderen na de scheiding bij de moeder wonen. In 2015 waren dat bij elkaar zo’n 17% van alle kinderen in Nederland. Slechts 2% woonde bij de vader of de vader en een nieuwe partner.

Overzicht van waar de kinderen na een echtscheiding gaan wonen. Bij de moeder of de vader.

Scheiden van tafel en bed​

Bij scheiden van tafel en bed zou je verwachten dat alle stellen dan ook fysiek op een andere plaats gaan wonen. Maar het blijkt dat toch circa 40% niet gaat verhuizen! En de 60% die wel gaat verhuizen? Daarvan is het ongeveer 50-50 wat betreft het verhuizen naar huurwoningen of koopwoningen.

Deze kolommen geven weer of mensen bij elkaar blijven wonen als ze van tafel en bed gescheiden zijn.

Steeds meer kinderen betrokken bij echtscheidingen​

Het aantal uitgesproken echtscheidingen, waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, stijgt gestaag. Waren het er in 2010 nog 18.507, in 2014 waren het er 19.906.

Bij partnerschappen die stranden zijn natuurlijk ook kinderen betrokken, maar hier zijn geen aantallen van bekend.

Deze grafiek geeft weer bij hoeveel echtscheidingen er kinderen betrokken zijn.

Het aantal kinderen dat bij echtscheidingen betrokken is, is wel aan het dalen. Er kan niet worden gesteld dat dat nu juist komt door de stijging van het aantal partnerschappen. Het aantal geboorten daalt daarnaast sinds 2000, met enkele kleine oplevingen.

Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw daalt daarmee ook. In 2014 was het 1,71 en in 2015 1,66. Willen we dat na verloop van tijd de bevolking zichzelf kan vervangen, dan zouden we 2,1 kinderen per vrouw moeten realiseren. Dus de daling van dit vruchtbaarheidscijfer is mede een verklaring waarom er steeds minder kinderen bij betrokken zijn.

Gemiddeld huishouden in Utrecht in 2015: 2,53​

De gemiddelde grootte van een huishouden in de stad Utrecht wordt flink omhoog getrokken door de Vinexlocatie Leidsche Rijn. Hier bestaat het gemiddelde huishouden uit 2,9 personen, terwijl het gemiddelde van Nederland 2,2 is.

Omdat in Leidsche Rijn relatief veel jonge gezinnen, al dan niet getrouwd, wonen, zou dit op termijn het aantal huwelijksjaren bij echtscheiding kunnen verlagen en wellicht het aantal echtscheidingen verhogen, wat zou kunnen leiden tot meer zaken voor echtscheidingsadvocaten in Utrecht.

​Heb je voor jezelf al besloten om naar een echtscheidingsadvocaat toe te stappen? Bekijk dan tot slot zeker de video waarin we 14 waardevolle vragen bespreken die je aan de advocaat kunt stellen. Zo krijg je meer inzicht in de kwaliteiten van de advocaat en wat je van hem of haar kunt verwachten.

Leave a Comment: